عوارض نگه داشتن ادرار
شما در مورد به تعویق انداختن زمان خواب، چیزهایی شنیده‌اید اما در مورد نگه داشتن ادرار چطور؟ وقتی ادرار کردن را به تاخیر می‌اندازید، پاهایتان را بصورت ضربدری قرار می‌دهید و به سختی مانع ادرار کردنتان می‌شوید …
پایان زندگی مشترک
اگر از خود می‌پرسید «آیا زندگی مشترک من به پایان رسیده است؟» ، «آیا باید طلاق بگیرم؟»، بدانید که تنها نیستید. نتیجه یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۵ نشان داد نیمی از افراد متأهل در دوره ای از …