عوارض نگه داشتن ادرار
شما در مورد به تعویق انداختن زمان خواب، چیزهایی شنیده‌اید اما در مورد نگه داشتن ادرار چطور؟ وقتی ادرار کردن را به تاخیر می‌اندازید، پاهایتان را بصورت ضربدری قرار می‌دهید و به سختی مانع ادرار کردنتان می‌شوید …
ورزش های موثر برای حفظ سلامت قلب
اگر سابقه بیمارى هاى قلبى و عروقى در شما یا در خانواده تان وجود دارد و یا فقط نگران سلامت این عضو مهم بدن خود هستید، باید روزانه زمان مشخصى را به ورزش کردن اختصاص دهید. …