عوارض نوشیدن آب یخ
نوشیدن آب یخ در گرمای تابستان خوشایند است، اما شواهد زیادی وجود دارد که نوشیدن آب یخ برای‌تان مضر است، حتی وقتی هوا گرم است، علم هم از این خبر پشتیبانی می‌کند. با ما در ادامه این مقاله …