کاهش وزن
هیچ‌کس بدش نمی‌آید که همیشه وزن متعادل و طبیعی داشته باشد. بدونِ اینکه وزنش اضافه شود یا یک تکه چربیِ اضافه از شکم و پهلوهایش بیرون زده شود. در ادامه به مهمترین نکات کاهش ورزن صحیح خواهیم …